Một số phím tắt trong excel mà kế toán nên biết

Một số phím tắt trong excel mà kế toán nên biết

Excel là 1 công cụ hữu ích cho công việc của người kế toán. Hiểu được điều đó chúng tôi xin tổng hợp các phím tắt trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích cho công việc kế toán trên Excel của các bạn được thuận lợi.

1. Tổ hợp phím tắt cơ bản trong Excel - các phím tắt trong excel kế toán:

Ctrl + A : Bôi đen toàn bộ văn bản (Chọn toàn bộ bảng tính trong)

Ctrl + B : Chữ đậm

Ctrl + I : Chữ nghiêng

Ctrl + U : Chữ gạch chân

Ctrl + C : Copy dữ liệu

Ctrl + X : Cắt dữ liệu

Ctrl + V : Dán dữ liệu copy hoặc cắt

Ctrl + F : Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + H : Tìm kiếm và thay thế cụm từ

Ctrl + O : Mở file đã lưu

Ctrl + N : Mở một file mới

Ctrl + P: Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + R : Tự động sao chép ô bên trái sang bên phải

Ctrl + S : Lưu tài liệu

Ctrl + W : Đóng tài liệu (giống lệnh Alt + F4)

Ctrl + Z : Hủy thao tác vừa thực hiện

Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (ngược lại với Ctrl+Z)

Ctrl + 1 : Hiển thị hộp thoại Format Cells (*)

Ctrl + 0 : Ẩn cột (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 0: Hiện các cột vừa ẩn (giống lệnh unhide)

Ctrl + 9 : Ẩn hàng (giống lệnh hide)

Ctrl + shift + 9: Hiện các hàng vừa ẩn (giống lệnh unhide

Ctrl + 8 : Chọn vùng dữ liệu liên quan đến ô (cell) hiện tại

Ctrl + (-) : Xóa các ô, khối ô hàng (bôi đen)

Ctrl + Shift + (+): Chèn thêm ô trống

Ctrl + Page up (Page down) : Di chuyển giữa các sheet

Ctrl + Shift + F: Hiện danh sách phông chữ

Ctrl + Shift + P: Hiện danh sách cỡ chữ

Ctrl + F4: Đóng bảng tính

Alt + F4: Thoát Excel

Alt + tab : Di chuyển giữa hai hay nhiều file kế tiếp

Alt + các chữ cái có gạch chân: Vào các thực đơn tương ứng

Alt + Z: Chuyển chế độ gõ từ tiếng anh (A) sang tiếng việt (V)

Alt + <- : Hủy thao tác vừa thực hiện (nó giống lệnh Undo)

Shift + F2 : Tạo chú thích cho ô

Shift + F10 : Hiển thị thực đơn hiện hành (giống như ta kích phải chuộ)

Shift + F11 : Tạo sheet mới

2. Tổ hợp phím tắt Di chuyển trong Excel:

Ctrl + Mũi tên: Di chuyển đến vùng dữ liệu kế tiếp

Ctrl + Home: Về ô đầu Worksheet (A1)

Ctrl + End: Về ô có dữ liệu cuối cùng

Ctrl + Shift + Home: Chọn từ ô hiện tại đến ô A1

Ctrl + Shift + End: Chọn từ ô hiện tại đến ô có dữ liệu cuối cùng

3. Tổ hợp phím tắt thao tác với Ô, Dòng, Cột trong Excel:

F2: Đưa con trỏ vào trong ô

F4: Lặp lại thao tác trước

F12: Lưu văn bản với tên khác (nó giống với lệnh Save as đó)

Ctrl + Spacebar: Chèn cột

Shift + Spacebar: Chèn dòng

Shift + F11: Chèn một trang bảng tính mới

Ctrl + 0: Ẩn các cột hiện tại.

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

4. Tổ hợp phím tắt thao tác với Sheet trong Excel:

Ctrl + Tab, Ctrl + F6: Chuyển đổi qua lại giữa các bảng tính đang mở

Ctrl + Page Up: Chuyển sang sheet trước

Ctrl + Page Down: Chuyển sang sheet kế tiếp

Ctrl + Shift + 0: Hiện các cột bị ẩn trong vùng đang chọn

Ctrl + F2: Xem trước khi in

Share this:

Disqus Comments